Peuter- en Kleutergym

Bij de peuter-/kleutergym van de Sperwer, leren peuters en kleuters de basismotoriek aan. Hierbij is turnen een uitgangspunt, waarbij springen, balanceren en zweven de hoofddoelen zijn. Daarnaast wordt er heel veel gebruik gemaakt van andere materialen, zoals ballen. Hierdoor wordt de basismotoriek vanuit het turnen uitgebreid naar een breder werkveld. Al spelenderwijs leren de ze zichzelf en de wereld om hen heen kennen. Bij De Sperwer kunnen kinderen vanaf 3 jaar gymnastieklessen volgen.

 

Recreatief turnen jeugd

De Sperwer staat voor kracht en vlugheid, waarbij turnen het grootste uitgangspunt is. Bij recreatie turnen maken de kinderen op een speelse manier kennis met het turnen en daarbij natuurlijk hun eigen lichaam. Door zelfstandig te werken met bijvoorbeeld stempelkaarten en leerlijnkaarten, is voor alle kinderen een gedifferentieerd aanbod, aangepast aan hun eigen kunnen, maar vooral willen.


De leerdoelen binnen de lessen recreatief turnen zijn divers. Als eerste, vanzelfsprekend, wordt het doel gesteld om op eigen niveau verder te komen in het leren turnen. Vervolgens is er nog een doel, namelijk het leren kennen van het eigen lichaam en het daarbij behorende niveau. Kinderen krijgen mee dat het eigen niveau er toe doet, niet het niveau van een ander. Vervolgens is er het doel dat de algemene lichaamsvorming ook aan bod moet komen, waarbij gebruik gemaakt wordt van andere sporten.


Als laatste is het ontzettend belangrijk dat kinderen al bewegend leren waarderen. In de turnwereld wordt makkelijk gekozen voor het afkeuren en melden wat er juist niet goed gaat. De sperwer staat juist voor het positief beïnvloeden van de kinderen, waardoor kinderen makkelijker en leuker tot leren komen.

 

Selectieturnen jeugd

Ook bij De Sperwer hebben we een groep die aangeduid wordt als 'de selectie'. Net zoals bij andere sporten kun je in 'de selectie' komen wanneer er sprake is van vermeend talent. Dit wordt waargenomen door onze leiding tijdens de trainingen. 'Hoe vroeger hoe beter' wordt wel geroepen, maar dat is niet altijd waar.

 

Zijn de kinderen rond de 7 jaar oud dan hebben ze een prima leeftijd om bij 'de selectie' aan te sluiten. De selectieleden moeten in principe prestatiegericht bezig zijn. Dat kan echter alleen maar als het kind plezier heeft in het trainen.

 

Recreatief turnen volwassenen

Ook iedereen van boven de 20 jaar kan turnen bij de Sperwer. Tijdens de les wordt onder leiding van een bevoegd docent geturnd. Er wordt over de kast gesprongen, in de ringen of aan de rekstok gehangen of een salto gemaakt. Kom, doe mee en ervaar hoe lekker het is om je lekker uit te leven.

 

Kleding:

Binnen de vereniging streven we naar kleding-eenheid van de verschillende groepen, zowel tijdens de lessen als tijdens de optredens. Als je aan meerdere onderdelen meedoet, dan draag je tijdens de opmars je verenigingskleding.  

-          Voor de turnsters: verenigingskleding turnpakje (type V586)

https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/basic/turnpakje-zonder-mouw-blauw-velours-v586.html

-          Voor de turnsters van de selectie ligt het wedstrijd turnpakje klaar in de kleedkamers.

-          Voor de freerunners: verenigings t-shirts.

 

Dit is te bestellen bij claus sport 2000, Ijsselkade 10-12 in Doetinchem, 0314-323139.