Contributie wordt (vooraf) per kalenderjaar in rekening gebracht (1 januari t/m 31 december), en bestaat uit de verenigingscontributie en de KNGU-bondscontributie. 

 

Turnen, Aerobics, Streetdance

Leeftijd

t/m 12 jaar

13 t/m 18 jaar

19 jaar en ouder

 

Verenigingscontributie per maand

€ 9,92

€ 11,03

€ 14,05

 


Selectieleden betalen bovenop genoemde bedragen € 9,92 (t/m 12 jaar) of €11,03 (13 jaar en ouder) of €14,05 (19 jaar en ouder) per maand extra voor twee turnuren meer in de week.

 

Freerunning

Leeftijd

t/m 12 jaar

13 t/m 18 jaar

19 jaar en ouder

 

Verenigingscontributie per maand

€ 12,13

€ 13,23

€ 16,25

 


KNGU-bondscontributie

Leeftijd

t/m 15 jaar

16 jaar en ouder

 

KNGU-bondscontributie per jaar

€ 21,40

€ 26,20

 


De bondscontributie wordt jaarlijks in rekening gebracht bovenop de verenigingscontributie. Omdat het bedrag volledig moet worden afgedragen aan de KNGU, ontvang je hiervan geen bedrag retour als je in de loop van het jaar je lidmaatschap opzegt.

 

Korting

Kinderen en volwassenen die per week aan meerdere sportonderdelen bij De Sperwer deelnemen, betalen € 1,25 minder per maand over 1 onderdeel met de laagst geldende contributie.

 

Bij meerdere kinderen jonger dan 19 jaar uit één gezin, krijgt het derde kind 40% en het vierde kind 60% korting per maand op de verenigingscontributie.

 

Betaling

Betaling van de contributie dient plaats te vinden op bankrekeningnummer NL64RABO0315004851 t.n.v. de Sperwer, o.v.v. naam en lessoort(en).

Opzegging/opzegtermijn

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk/per mail te gebeuren bij de penningmeester (de-sperwer@outlook.com). Alleen melden bij de leiding is niet voldoende. Voor opzegging dient een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen. Als je in de loop van het jaar je lidmaatschap opzegt, dan ontvang je de te veel betaalde verenigingscontributie retour (daarbij rekening houdend met de opzegtermijn van 3 maanden).

Tegemoetkoming in de kosten

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om, als u in de gemeente Bronckhorst woont, via de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een tegemoetkoming in de kosten van het lidmaatschap van De Sperwer te ontvangen.

 

De gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat inwoners aan sport kunnen doen. De voorwaarden vindt u op www.bronckhorst.nl.