Contributie wordt vooraf per kwartaal in rekening gebracht en bestaat uit de verenigingscontributie en de KNGU-bondscontributie.  

Jeugd

Lesuren per week

 1

2

3

Verenigingscontributie per kwartaal

€ 39,95

€ 65,00

€ 90,00


 

Leden die turnen bij de selectie turnen minimaal 2 uren per week.

Volwassenen

Lesuren per week

1

2

Verenigingscontributie per kwartaal

€ 52,45

€ 95,00


KNGU-bondscontributie

Leeftijd

t/m 15 jaar

16 jaar en ouder

 

KNGU-bondscontributie per jaar

€ 23,20

€ 28,60

 


De bondscontributie wordt jaarlijks in rekening gebracht bovenop de verenigingscontributie. Omdat het bedrag volledig moet worden afgedragen aan de KNGU, ontvang je hiervan geen bedrag retour als je in de loop van het jaar je lidmaatschap opzegt.

 

Korting 

Bij een derde gezinslid 40% korting per maand op de verenigingscontributie (excl. bondscontributie).

 

Betaling

Er zal gestreefd worden die automatisch te gaan incasseren in de maand voor het ingaan van het betreffende kwartaal. De te verwachten inhoudingsmaanden zullen dan zijn: december (voor Q1), maart (voor Q2), juni (voor Q3) en september (voor Q4). Over het automatisch incasseren volgt later nog informatie.

Opzegging/opzegtermijn

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk/per mail te gebeuren bij de penningmeester (de-sperwer@outlook.com). Alleen melden bij de leiding is niet voldoende. Voor opzegging dient een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen. Als je in de loop van het jaar je lidmaatschap opzegt, dan ontvang je de te veel betaalde verenigingscontributie retour (daarbij rekening houdend met de opzegtermijn van 3 maanden).

Tegemoetkoming in de kosten

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om, als u in de gemeente Bronckhorst woont, via de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een tegemoetkoming in de kosten van het lidmaatschap van De Sperwer te ontvangen.

 

De gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat inwoners aan sport kunnen doen. De voorwaarden vindt u op www.bronckhorst.nl.